Myśla

Myśla (niem. Mietzel) – rzeka w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, prawobrzeżny dopływ Odry.

Bieg rzeki

Całkowita dł. 95,6 km, pow. dorzecza 1334 km2, II-III klasa czystości. Obszar źródliskowy leży na wys. 70 m n.p.m. na terenie Pojezierza Myśliborskiego w okolicach wsi Rychnów, rzeka uchodzi do Odry w jej 629,4 km koło miejscowości Chlewice. Przez poszczególne gminy przebiegają poniższe odcinki: Boleszkowice 17 km, Dębno 33 km (45%), Lubiszyn 13,8 km (18%), Myślibórz 8,8 km (12%), Lipiany 9,2 km. Na system rzeczny Myśli składają się 24 cieki podstawowe, z których największymi są: Sienica – 25,5 km i Kosa – 25,8 km. W zlewni rzeki Myśli, a zwłaszcza w jej górnym biegu znajduje się znaczna ilość jezior.

Przyroda

Rzeka w dużej części zachowała swój pierwotny bieg, dzięki czemu koryto często meandruje, tworząc liczne zakola, rozlewiska i stawy przyrzeczne. W górnym biegu przepływa przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie, w środkowym biegu przez obszar chronionego krajobrazu pod nazwą Wysoczyzna Gorzowska, a dolny bieg i ujście znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Wokół rzeki znajduje się wiele ciekawych środowisk o randze lokalnej: lasów lęgowych, torfowisk, stawów i staro-rzeczy. Spotykane ptaki to: zimorodki, siniaki, bociany czarne, gęgawy, perkozy rdzawo-szyje, żurawie, kanie czarne i rude, puszczyki, sowy pójdźki i płomykówki. Zwierzęta: nietoperz, bóbr, traszka grzebieniasta, wydra i żółw błotny oraz większość gatunków ryb typowych dla środowiska rzecznego.


Warto wspomnieć, że w grudniu 1890 roku niemiecki hodowca Max von dem Borne sprowadził do stawu (o powierzchni około 1000 m2) w Barnówku pierwszych 100 osobników raka pręgowatego, pochodzącego z rzeki Delaware w stanie Pensylwania. Stąd rak rozprzestrzenił się na całą Polskę i Europę. Jest to gatunek inwazyjny sukcesywnie wypierający rodzime gatunki m.in. raka szlachetnego.Gospodarka

Na rzece zlokalizowane są jazy i 6 małych elektrowni wodnych: Barnówko,

Dargomyśl, Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce i Namyślin.Historia

Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Mizzla w 1232, w nadaniu księcia

wielkopolskiego Władysława Odonica wsi Chwarszczany wraz z 1000 łanami ziemi ok. 15-17 tys. ha) między Odrą, Wartą i Myślą. Kolejna wzmianka pod nazwą Mizla w 1234 w dokumencie fundacyjnym księcia pomorskiego

Barnima I, w którym nadaje on wieś Dargomyśl i 200 łanów ziemi nad rzeką chwarszczańskim templariuszom. W Myśliborzu, w 1238 została ufundowana przez Władysława Odonica komandoria templariuszy. Ze względu na liczne posiadłości templariuszy nad Myślą w XIII w., nazywana jest ona niekiedy "najbardziej templariuszową rzeką w Polsce". W 1755 na polecenie króla Fryderyka II założona została w Reczycach huta żelaza napędzana wodami Myśli. W 1758 w okolicach Sarbinowa rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi i pruskimi. W 1786 uregulowano dolny bieg rzeki od Buszowa do ujścia. Nazwę Myśla wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Mietzel.


2011 Spływ kajakiem Myśla - Opis rzeki. spływy kajakowe. Myśla
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting